Menu

Ekonomicko-obchodní služby

Oblast, která zahrnuje tyto služby přináší následující výhody: optimální a reálnou dostupnost zboží, komfort, bezpečnost, spolehlivost nákupního procesu, minimální vázanost finančních prostředků do skladových zásob náhradních dílů, jednoduché vedení „cash flow“ procesu – možnost vystavování sběrných faktur.

OUTSORCING NÁKUPNÍCH ČINNOSTÍ – podstatou je přenesení břemene nakupování náhradních dílů a režijního materiálu do kompetence BDI, při přesném definování smluvních podmínek, tzn. smluvně definovaná marže spolu s garancí meziročních úspor pro zákazníka. Tyto výhodu plynou z titulu konsolidovaného nákupu a logistiky BDI.

SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ – dostupnost zboží je důležitým faktorem ovlivňující plynulost chodu výroby. Na druhé straně vázání finančních prostředků skladových zásob je faktor, který negativně ovlivňuje výsledky hospodaření našich zákazníků. Řešení je možné s využitím skladovacíh služeb BDI.

Konsignační sklad (KS) – Smluvně ošetřené zboží je dostupné 24hodin denně/7dní v týdnu, dodací doba je s nulovou prodlevou. V praxi je zboží uskladněno v prostorách zákazníka, ale zůstává v majetku společnosti BDI. Majetkem zákazníka se stává v momentě, kdy je zboží vyskladněno. Zboží se doplňuje na základě pravidelných hlášení o spotřebě, které zasílá zákazník.

Dispoziční sklad (DS) – Smluvně ošetřené zboží je dostupné na nejbližší pobočce BDI. Zboží je zákazníkovi dodáno rychle, bez prodlev, s garantovanou cenou.

COST SAVING PROGRAM (CSP) – jednou ročně zpracovaný report o přímých finančních úsporách plynoucí ze spolupráce se společností BDI.

BDI Czech s.r.o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec Vratislavice

Telefon: +420 482 323 630
Email: sales@bdi-czech.cz

BDI CZ

  • Liberec
  • Hradec Králové
  • Nový Jičín